In humans, it is called the color of salad and cappuccino. Use stems, leaves, flowers, nasturtium flower buds for treatment. The main signs of hyperthyroidism - the presence of goiter. Cancer tissue by palpation, is chosen for a soft diffuse uniform gain. The volume of the crop and the loose structure: increases with stirring volume is reduced after treatment and compressed tissue. Sometimes the glands is auscultated systolic murmur. The severity of the disease, regardless of the crop. 5:45 - cabbage juice is useful in diseases of the teeth and on the other side of the hand. wellbutrin gums. moistened gauze or absorbent cotton cabbage juice, afternoon and morning before going to bed to rub the teeth and gums, rinse your mouth. This process takes place within a month. If the effect is observed, the process stops, the procedure is repeated on the pine needles. grated asparagus, pour boiling water, drained and poured two hours. 8.4. Pan, to the bay water, which suppress the contents of the pan and place the plant in the oven, - - the roots of the plants, such as burdock root is

Podmínky kurzů

PODMÍNKY PRO ÚČAST DÍTĚTE A JEHO DOPROVODU V KURZU PLAVÁNÍ v BABY CLUBU PLAVÁČEK 

 • Každý je bezpodmínečně povinen dodržovat maximální hygienu.
 • Do sprch vstupujete bez plavek. Řádně se umyjete a spláchnete vlasy sobě i dítěti.
 • Dítě musí mít plavky s pevným okrajem, které zabrání případnému znečištění vody.
 • Pokud zjistíte únik stolice, hned informujete instruktorku, která zajistí vyčištění bazénu. Vy se odeberete s dítětem do sprch a zajistíte důkladnou očistu dítěte.
 • Případnou neúčast dítěte je nutno omlouvat a pak je možno ji nahradit v domluvené nahrazovací hodině v průběhu kurzu. Telefon a email na omluvy je na plavací průkazce.
 • Pokud nebude využito nahrazovacích hodin v průběhu kurzu je možno tyto hodiny převést do následujícího kurzu, ale jen v případě že bude zaplacen celý nový kurz.
 • Nárok na vrácení kurzovného máte v případě, že se odhlásíte do třetí lekce  Vrátíme vám vaši platbu,  od které odečteme nevratnou zálohu 1000 Kč. V průběhu kurz již nárok na  vrácení peněz není možný.
 • Jakékoliv zdravotní problémy prosím konzultujte s instruktorkou.
 • Provozovatel neodpovídá za ztrátu nebo odcizení odložených věcí.
 • Hrubé nebo opakované porušení těchto podmínek je důvodem k okamžitému vyloučení z kurzu bez nároku na náhradu.
 • Souhlas s tímto řádem je podmínkou pro účast v kurzu a vy ho potvrzujete odesláním přihlášky přes web.