Ochrana osobních údajů

Milí návštěvníci festivalu Plaváček Fest,

pokud jste si zakopili vstupenky na náš festival, svěřujete mi své osobní údaje a já zodpovídám za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Správce osobních údajů

Provozovatelem webových stránek http://www.plavacek-deti.cz/, jehož součástí je i prodejní formulář nákupu vstupenek na festival Plaváček Fest je Mgr. Blanka Kolářová Sudíková, IČO: 45648131, se sídlem Sulkovec 5, 592 65 pošta Rovečné a Baby club Plaváček s.r.o., IČO: 29209650, jehož jediným jednatelem je Mgr. Blanka Kolářová Sudíková se sídlem viz adresa výše.

Kontaktní údaje: 608 113 359, plavacek@plavacek-deti.cz

Bezpečnost

Společnost Baby club Plaváček s.r.o. i Mgr. Blanka Kolářová Sudíková přijímá technická a organizační bezpečnostní opatření, aby chránila vaše osobní údaje, které zpracovává, proti manipulaci, ztrátě, zničení a zásahu nepovolaných osob. Já, Mgr. Blanka Kolářová Sudíková (jako jediný jednatel společnosti Baby club Plaváček s.r.o. i jako OSVČ), zpracovávám osobní údaje jako správce, tj. určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírám případné další zpracovatele, kteří mi se zpracováním budou pomáhat. Podrobnější informace o využití dat naleznete níže.

Prohlášení

Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

 • budu zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
 • plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
 • budu vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR

Právo na informace

Na požádání vám podle možnosti obratem a písemně (elektronickou formou) oznámím, zda a jaké osobní údaje mám o vás zaznamenané. Pokud by navzdory mým snahám o správnost údajů a aktuálnost byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání je opravíme.

Pokud máte otázky týkající se zpracování vašich osobních údajů, můžete je směřovat na souhlas@plavacek-deti.cz, kde vám jsem k dispozici nejen v případě žádosti o informace, ale i v případě podnětů nebo stížností.

Získání, použití a zpracování osobních údajů

Vložením osobních údajů na některé z mých stránek souhlasíte s použitím těchto údajů pro potřeby plnění služeb, které vám poskytuji. Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům probíhá jen v rámci závazných právních předpisů. Moji spolupracovníci jsou z mé strany vázáni diskrétností a dohodou o mlčenlivosti.

Osobní údaje zaznamenávám a zpracovávám jen tehdy, když mi je dobrovolně poskytnete. Osobní údaje mohou spadat do kategorie „běžných osobních údajů“ anebo může jít o zvláštní kategorie údajů, tj. citlivé údaje, kdy pro jejich zpracování právní předpisy stanoví přísnější podmínky.

Souhrn zpracovávaných údajů:

 • jméno, příjmení
 • telefon
 • emailová adresa
 • fakturační údaje (v případě, že se jedná o společnost)
 • IP adresa

Vaše údaje výše uvedené nezbytně potřebuji k plnění služeb vám poskytovaným, zejména uspořádání festivalu Plaváček Fest. Dále je používám k účelům uvedeným v bodech níže:

 • vedení účetnictví - vaše osobní údaje (fakturační údaje - jméno / název společnosti, adresa, IČ, DIČ) nezbytně potřebuji, abych vyhověla zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů,
 • marketing – zasílání newsletterů - vaše osobní údaje (e-mail a jméno, IP adresa aj.) využíváme za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení. Jste-li mou klientkou či mým klientem, dělám tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládám, že vás mé novinky zajímají. Na základě tohoto souhlasu vám mohu zasílat také inspirující nabídky třetích osob, které předpokládám, že by vás mohli zajímat. Pokud nejste mým klientem, zasílám vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu. Ve všech případech můžete tento souhlas kdykoli odvolat zasláním emailu na adresu souhlas@plavacek-deti.cz.
 • fotografická dokumentace – během festivalu Plaváček Fest je možné vytvoření foto- nebo videodokumentace. Jste-li návštěvníkem našeho festivalu, udělujete mi rovněž souhlas pro použití obrazových záznamů v souvislosti s propagací mých služeb. Pokud nesouhlasíte s tímto bodem dokumentu, napište omezení souhlasu na emailovou adresu souhlas@plavacek-deti.cz. Budu váš nesouhlas s tímto bodem samozřejmě akceptovat.

Možnost odhlášení

Pracuji jen s údaji a kontakty za účely, ke kterým jste mi dali souhlas. Vaše údaje používám buď k organizačním účelům mých akcí, nebo k tomu, abych vás mohla informovat o mých akcích, službách a produktech, případně zjistit váš názor na ně. Kdykoli mi můžete oznámit na emailovou adresu souhlas@plavacek-deti.cz, abych údaje spojené s daným účelem upravila či zcela smazala.

Předání osobních údajů třetím osobám

K vámi uvedeným údajům mají přístup lektorky plavání a rovněž moji další spolupracovníci vázaní diskrétností a dohodou o mlčenlivosti.

Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážu zajistit vlastními silami, využívám služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než já a na dané zpracování se specializují.

Jsou to poskytovatelé následujících platforem:

 • Tvůrci webových stránek
 • Facebook, Google
 • Účetní firma

Dále pak franchisové pobočky BC Plaváček Znojmo a BC Plaváček Havlíčkův Brod, vázané rovněž diskrétností a dohodou o mlčenlivosti:

 • Mgr. Marie Krčová IČ: 88366481 - BC Plaváček Znojmo
 • Stanislav Krč IČ: 68069847 - BC Plaváček Znojmo - výcvik dětí nad 3 roky
 • Mgr. Magda Řehořová, IČ: 71570667 - BC Plaváček Havlíčkův Brod

Je možné, že se v budoucnu rozhodnu využít další aplikace či zpracovatele pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibuji vám však, že v takovém případě při výběru budu na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodním organizacím

Vaše osobní údaje nepředávám do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím. Veškeré zpracování osobních údajů bude prováděno na území EU.

Cookies

Při procházení mých webových stránek zaznamenávám vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímám jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věřím, že díky tomu vám můžu nabídnout ještě lepší služby.

Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu.

Moje webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

Sociální sítě

V případech, kdy se mnou komunikujete prostřednictvím mého profilu na Facebooku (například když zveřejníte nějaký příspěvek, nahrajete mediální soubory, odešlete osobní zprávu nebo se stanete fanouškem kliknutím na „To se mi líbí“), mohu získat vaše osobní údaje (jako je vaše (uživatelské) jméno, profilová fotografie, město, v němž bydlíte, vaši e-mailovou adresu a informaci o tom, zda jste muž či žena). Způsob, jakým zpracovávám vaše osobní údaje, je popsán v tomto dokumentu.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráním osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráním je, jako kdyby byly moje vlastní. Přijala jsem a udržuji veškerá možná (aktuálně mě známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte mě prostřednictvím emailu souhlas@plavacek-deti.cz

 • Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.
 • Díky právu na přístupmě můžete kdykoli vyzvat a já vám doložím ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracovávám a proč.
 • Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.
 • Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádím zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování.
 • Právo na přenositelnost. Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup - jen s tím rozdílem, že vám informace pošlu emailem, pokud nebude vzájemně dohodnuto jinak, v termínu 30 dní.
 • Právo na výmaz (být zapomenut). Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechci na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažu veškeré vaše osobní údaje od sebe ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebuji 30 dní. V některých případech jsem vázána zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažu všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budu informovat odpovědí na váš požadavek.
 • Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů. Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu ráda pokud nejprve budete o tomto podezření informovat mě, abych s tím mohla něco udělat a případné pochybení napravit.
 • Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení. Emaily s inspirací, články či produkty a službami vám zasílám, jste-li můj klient na základě mého oprávněného zájmu. Pokud klientem ještě nejste, posílám vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr mých e-mailů zasláním nesouhlasu na adresu souhlas@plavacek-deti.cz.

Mlčenlivost

Dovolujeme si Vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

 

Toto znění je účinné od 13.2.2022