Podmínky kurzů

PODMÍNKY PRO ÚČAST DÍTĚTE A JEHO DOPROVODU V KURZU PLAVÁNÍ v BABY CLUBU PLAVÁČEK 

 • Každý je bezpodmínečně povinen dodržovat maximální hygienu.
 • Do sprch vstupujete bez plavek. Řádně se umyjete a spláchnete vlasy sobě i dítěti.
 • Dítě musí mít plavky s pevným okrajem, které zabrání případnému znečištění vody.
 • Pokud zjistíte únik stolice, hned informujete instruktorku, která zajistí vyčištění bazénu. Vy se odeberete s dítětem do sprch a zajistíte důkladnou očistu dítěte.
 • Případnou neúčast dítěte je nutno omlouvat a pak je možno ji nahradit v domluvené nahrazovací hodině v průběhu kurzu. Telefon a email na omluvy je na plavací průkazce.
 • Pokud nebude využito nahrazovacích hodin v průběhu kurzu je možno tyto hodiny převést do následujícího kurzu, ale jen v případě že bude zaplacen celý nový kurz.
 • Nárok na vrácení kurzovného máte v případě, že se odhlásíte do třetí lekce  Vrátíme vám vaši platbu,  od které odečteme nevratnou zálohu 1000 Kč. V průběhu kurz již nárok na  vrácení peněz není možný.
 • Jakékoliv zdravotní problémy prosím konzultujte s instruktorkou.
 • Provozovatel neodpovídá za ztrátu nebo odcizení odložených věcí.
 • Hrubé nebo opakované porušení těchto podmínek je důvodem k okamžitému vyloučení z kurzu bez nároku na náhradu.
 • Souhlas s tímto řádem je podmínkou pro účast v kurzu a vy ho potvrzujete odesláním přihlášky přes web.