Podmínky kurzů

PODMÍNKY PRO ÚČAST DÍTĚTE A JEHO DOPROVODU V KURZU PLAVÁNÍ 

 • Každý je bezpodmínečně povinen dodržovat maximální hygienu.
 • Do sprch vstupujete bez plavek. Řádně se umyjete a spláchnete vlasy sobě i dítěti.
 • Dítě musí mít plavky s pevným okrajem, které zabrání případnému znečištění vody.
 • Pokud zjistíte únik stolice, hned informujete instruktorku, která zajistí vyčištění bazénu. Vy se odeberete s dítětem do sprch a zajistíte důkladnou očistu dítěte.
 • Případnou neúčast dítěte je nutno omlouvat. Omluvené lekce je možno nahradit v průběhu kurzu rezervací dané lekce přes náš registrační/rezervační web https://kurzy.plavacek-deti.cz/. 
 • Zameškané lekce z tohoto kurzu je možné převést do následujícího kurzu v případě pokračování v něm, tzn. pouze v případě zaplacení celého nového kurzu. Náhrady mají expiraci 8 měsíců po vzniku nároku na náhradu.
 • Nárok na vrácení části kurzovného máte v případě, že se odhlásíte z kurzu nejpozději v den druhé lekce. V tomto případě vám vrátíme kurzovné bez částky 1 500 Kč – nevratné zálohy za rezervaci místa v kurzu a nutné výdaje s tím spojené. V průběhu kurzu již není možné vrácení peněz. Pobočky Znojmo a Havlíčkův Brod mají nevratnou zálohu nastavenou na částku 1 000 Kč, Slovensko na 40 Euro, ostatní pobočky 1 500 Kč.
 • Jakékoliv zdravotní problémy prosím konzultujte s instruktorkou.
 • Provozovatel neodpovídá za ztrátu nebo odcizení odložených věcí.
 • Hrubé nebo opakované porušení těchto podmínek je důvodem k okamžitému vyloučení z kurzu bez nároku na náhradu.
 • Souhlas s tímto řádem je podmínkou pro účast v kurzu a vy ho potvrzujete odesláním přihlášky přes web.