PODMÍNKY PRO ÚČAST NA POBYTECH

 • Místo na pobytu, včetně ubytování a stravování, vám rezervujeme po zaplacení nevratné zálohy 1000 Kč za každou přihlášenou osobu, platbu je nutné zaslat na náš účet nejpozději do jednoho týdne. Po uplynutí této doby může být vaše přihláška stornována.
 • Případnou neúčast na pobytu z jakéhokoliv důvodu oznamte co možná nejdříve, abychom společně našli cestu k řešení daného problému.
 • Nejsme cestovní kancelář a platbu za ubytování a stravování platíte přímo na místě při příjezdu s majiteli penzionu nebo na recepci hotelu.
 • Každý je bezpodmínečně povinen dodržovat maximální hygienu při vstupu do bazénu a sauny:
  • Do sprch vstupujete bez plavek. Řádně se umyjete a spláchnete vlasy sobě i dítěti.
  • Dítě musí mít plavky s pevným okrajem, které zabrání případnému znečištění vody. Plavky pro děti všech velikostí můžete zakoupit i u nás.
 • Jakékoliv zdravotní problémy nebo Vaši nejistotu prosím konzultujte s instruktorkou.
 • Neodpovídáme za ztrátu nebo odcizení odložených věcí.
 • Hrubé nebo opakované porušení těchto podmínek je důvodem k okamžitému vyloučení z pobytu bez nároku na náhradu.
 • Účastníci pobytu jsou povinni respektovat a dodržovat Provozní a návštěvní řád bazénu/hotelu/penzionu.
 • Souhlas s tímto řádem je podmínkou pro účast na pobytu a Vy ho potvrzujete odesláním objednávky přes web.